O Nadačním fondu Lumius

Není nám jedno, co se děje kolem nás, proto je firemní dárcovství součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. 

Naše společnost založila Nadační fond LUMIUS ve spolupráci s Nadací Charty 77. Účelem fondu je podpořit řešení obtížné sociální a ekonomické situace osob se zdravotním postižením a seniorů. Výše daru pro rok 2016 byla stanovena, stejně jako v minulých letech, na 700 000 Kč.

Není nám jedno, co se děje kolem nás, proto je firemní dárcovství součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. Vždy jsme se snažili o cílenou a dlouhodobou podporu a vznik Nadačního fondu LUMIUS je přirozeným vývojem.

Na druhém letošním jednání rady Nadačního fondu Lumius dne 14. června 2016 bylo projednáváno celkem 5 žádostí. Rada rozhodla o přidělení příspěvku všem 5 žadatelům a to v celkové výši 137.327 Kč. Příští zasedání rady Nadačního fondu Lumius se bude konat 13. září 2016. Uzávěrka pro příjem žádostí na toto jednání rady je úterý 6. září 2016. 

Projekty, které v roce 2016 podpoříme

Rehabilitační a kompenzační pomůcky - přednostně pro ty, kteří se obracejí přímo na společnost Lumius

Vzdělávací programy pro seniory a držitele průkazů ZTP/P

Léčebné a rehabilitační pobyty

V roce 2016 Nadační fond Lumius již rozdělil

257.668 Kč

Žádosti o dárcovství zasílejte na email .
Pokyny pro žadatale naleznete zde.

 

Odkazy

Lumius, spol. s r.o.

Dodávky elektřiny a plynu velkoodběratelům na území České republiky.

www.lumius.cz

Lumius Slovakia, s. r. o.

Dodávky elektřiny a plynu velkoodběratelům na území Slovenské republiky.

www.lumius.sk

Lumius Distribuce, spol. s r.o.

Společnost zabývající se výstavbou a provozováním lokálních distribučních sítí.

www.lumiusdistribuce.cz

H - therma, a.s.

Společnost zabývající se výrobou i rozvodem tepla a výrobou elektřiny z KGJ.

www.h-therma.cz

Svět plný energie

Elektronická verze magazínu vydávaného společností Lumius, spol. s r.o.

www.svetplnyenergie.cz