O Nadačním fondu Lumius

Není nám jedno, co se děje kolem nás, proto je firemní dárcovství součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. 

Naše společnost založila Nadační fond LUMIUS ve spolupráci s Nadací Charty 77. Účelem fondu je podpořit řešení obtížné sociální a ekonomické situace osob se zdravotním postižením a seniorů.

Není nám jedno, co se děje kolem nás, proto je firemní dárcovství součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. Vždy jsme se snažili o cílenou a dlouhodobou podporu a vznik Nadačního fondu LUMIUS je přirozeným vývojem.

 

Odkazy

Lumius, spol. s r.o.

Dodávky elektřiny a plynu velkoodběratelům na území České republiky.

www.lumius.cz

Lumius Slovakia, s. r. o.

Dodávky elektřiny a plynu velkoodběratelům na území Slovenské republiky.

www.lumius.sk

Lumius Distribuce, spol. s r.o.

Společnost zabývající se výstavbou a provozováním lokálních distribučních sítí.

www.lumiusdistribuce.cz

H - therma, a.s.

Společnost zabývající se výrobou i rozvodem tepla a výrobou elektřiny z KGJ.

www.h-therma.cz

Svět plný energie

Elektronická verze magazínu vydávaného společností Lumius, spol. s r.o.

www.svetplnyenergie.cz