O Nadačním fondu Lumius

Není nám jedno, co se děje kolem nás, proto je firemní dárcovství součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. 

Naše společnost založila Nadační fond LUMIUS ve spolupráci s Nadací Charty 77. Účelem fondu je podpořit řešení obtížné sociální a ekonomické situace osob se zdravotním postižením a seniorů. Výše daru pro rok 2015 byla stanovena, stejně jako v loňském roce, na 700 000 Kč.

Není nám jedno, co se děje kolem nás, proto je firemní dárcovství součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. Vždy jsme se snažili o cílenou a dlouhodobou podporu a vznik Nadačního fondu LUMIUS je přirozeným vývojem.

Na posledním jednání rady Nadačního fondu Lumius dne 10.11.2015 bylo projednáváno celkem 16 žádostí. Rada rozhodla o přidělení příspěvku 11 žadatelům a to v celkové výši 253.300 Kč. Zbylá částka ve výši 52.078 Kč určená pro příspěvky na rok 2015 bude rozdělena na prvním jednání rady Nadačního fondu Lumius, v prvním kvartále roku 2016. O termínu pro příjem žádostí a zasedání rady Vás budeme včas informovat.  

Projekty, které v roce 2015 podpoříme

Rehabilitační a kompenzační pomůcky - přednostně pro ty, kteří se obracejí přímo na společnost Lumius

Vzdělávací programy pro seniory a držitele průkazů ZTP/P

Léčebné a rehabilitační pobyty

V roce 2015 bylo dosud rozděleno 647.922 Kč.

Žádosti o dárcovství zasílejte na email .
Pokyny pro žadatale naleznete zde.

 

Odkazy

Lumius, spol. s r.o.

Dodávky elektřiny a plynu velkoodběratelům na území České republiky.

www.lumius.cz

Lumius Slovakia, s. r. o.

Dodávky elektřiny a plynu velkoodběratelům na území Slovenské republiky.

www.lumius.sk

Lumius Distribuce, spol. s r.o.

Společnost zabývající se výstavbou a provozováním lokálních distribučních sítí.

www.lumiusdistribuce.cz

H - therma, a.s.

Společnost zabývající se výrobou i rozvodem tepla a výrobou elektřiny z KGJ.

www.h-therma.cz

Svět plný energie

Elektronická verze magazínu vydávaného společností Lumius, spol. s r.o.

www.svetplnyenergie.cz